Organització i horaris d'atenció - informació

Organigrama Funcional

Horari d'informació als familiars dels responsables de les diferents àrees d'assistència.

Treballadora Social

Sra. Montse Coll
Dilluns i dimecres, de 15:00h a 19:00h

Fisioterapeuta

Sra. Eva Carballo
Dimecres, de 15.00h a 17.00h

Diplomada Infermeria

Sra. Raquel Talon - Divendres
Dimecres, de 12:00h a 15:00h